zie

Pobierz nasz najnowszy raport „Lojalność a rekomendacje”

believe

Polski konsument staje się coraz bardziej świadomy swoich praw i preferencji.
Jak pokazują wyniki badań Fundacji Obserwatorium Zarządzania, potrafi zarówno zarekomendować, jak i odradzić firmę, produkt lub usługę.

Pobierz raport i dowiedz się:

  • Jakie branże Polacy rekomendują najczęściej?
  • Czy rekomendowanie jest zawsze przejawem lojalności klientów?
  • Czy udzielane rekomendacje posiadają jednakową siłę rażenia czy też mogą się nią różnić?
  • Jakie czynniki decydują o rekomendowaniu, a jakie o odradzaniu produktów / usług?
  • Jaką rolę ma do odegrania jakość obsługi klienta?

  • Pobierz pełny raport

    Raport „Lojalność a rekomendacje”

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"