zie

O Fundacji

Fundacja Obserwatorium Zarządzania (FOZ) realizuje autorskie projekty badawcze, doradcze i wydawnicze. Poprzez promowanie innowacyjnych rozwiązań dla polskich firm, aktywność FOZ bezpośrednio przyczynia się do profesjonalizacji ich działalności.

W szczególności specjalizujemy się w:

 • działaniach marketingowych i społecznych,
 • badaniach i certyfikacji firm,
 • budowie konsorcjów i sieci współpracy,
 • inwestycjach kapitałowych,
 • produkcji materiałów wideo i transmisji online.

Fundacja Obserwatorium Zarządzania została założona w  2005 roku.

 

Misja

Konkurencyjność polskiej gospodarki na rynkach światowych zależy od kondycji rodzimego sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Staramy się,  aby wdrażanie innowacji stało się naturalną potrzebą polskich MSP, a współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi znalazła miejsce w standardach ich biznesowych praktyk. Chcemy, aby polskie produkty i usługi na rynku międzynarodowym wyróżniała wysoka jakość i nowoczesne kanały dystrybucji.

Cele Fundacji

 • Promowanie i wdrażanie nowoczesnych standardów zarządzania oraz profesjonalizmu i etyki menedżerskiej
 • Organizacja współpracy firm i instytucji edukacyjnych i technologicznych
 • Upowszechnienie stosowania dobrych praktyk e-uczenia i e-komunikacji w biznesie
 • Podnoszenie konkurencyjności polskich MSP poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu nowych mediów i innowacji technologicznych
 • Generowanie współpracy biznesu z podmiotami B+R

Zarząd

 • ireneusz-tomczak-obserwatorium-zarzadzania

  Ireneusz Tomczak

  Prezes Zarządu
 • monika-nowacka-sahin-obserwatorium-zarzadzania

  Monika Nowacka-Sahin

  Członek Zarządu

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"