zie

Inwestor w Kapitał Ludzki

Inwestor w Kapitał Ludzki to Program Społeczno – Gospodarczy, którego założeniem jest pomoc organizacjom w weryfikacji standardów zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcie w zakresie wprowadzenia zmian oraz budowanie wizerunku pożądanego pracodawcy na rynku marketingu personalnego.

Program co roku wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Do tej pory chęć udziału w nim zgłosiło ponad 1000 firm i instytucji ze wszystkich sektorów i branż. W ciągu 10 lat Laureatami Godła Inwestor w Kapitał Ludzki zostało ponad 250 firm.


Działania:

 • Wyłaniamy i wyróżniamy pracodawców, którzy prowadzą efektywną politykę personalną.
 • Promujemy firmy będące wiarygodnym i bezpiecznym partnerem w biznesie.
 • Wspieramy budowanie wizerunku pożądanego pracodawcy na rynku marketingu personalnego.


Pakiet wsparcia

Program Certyfikacyjny Inwestor w Kapitał Ludzki oferuje trzy rodzaje wsparcia dla uczestniczących organizacji:

 1. Profesjonalizacja działań: pakiet świadczeń pochodzących od organizatorów oraz partnerów obejmujący dostęp do szkoleń, warsztatów, narzędzi i rozwiązań.
 2. Wsparcie merytoryczne: przeprowadzenie oraz przekazanie wyników audytu, dostarczenie raportu z prowadzonych badań oraz doradztwo.
 3. Wsparcie wizerunkowe: pakiet świadczeń promocyjnych, m.in. księga wizualizacji wykorzystania Godła, narzędzia reklamowe oraz działania promocyjnie i PR.

Korzyści

W ciągu 10 lat Laureatami Godła Inwestor w Kapitał Ludzki zostało ponad 250 firm. Biorąc udział w programie Twoja firma zyskuje:

Nasi klienci

 • bank bph inwestor w kapitał ludzki
 • dekoral-inwestor-w-kapitał-ludzki
 • koleje mazowieckie-inwestor-w-kapitał-ludzki-obserwatorium-zarzadzania
 • pgnig-inwestor-w-kapitał-ludzki-obserwatorium-zarządzania
 • raiffeisen-inwestor-w-kapitał-ludzki-obserwatorium-zarządzania

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"