zie

Firma Przyjazna Klientowi

Firma Przyjazna Klientowi to program badawczo-certyfikacyjny, którego celem jest ocena satysfakcji Klientów i prawdopodobieństwa rekomendacji Firmy.  Firma Przyjazna Klientowi to nagroda od Klientów Firmy za wysoką jakość współpracy przyznawana na podstawie wyników niezależnych badań. Ogólnopolski Program Firma Przyjazna Klientowi istnieje na rynku polskim już ponad 10 lat.

Podstawą procesu certyfikacyjnego Programu Firma Przyjazna Klientowi jest badanie doświadczeń i satysfakcji Klientów Firmy. Badanie realizowane jest przy użyciu wystandaryzowanego kwestionariusza badającego cztery obszary: zadowolenie Klientów, satysfakcja ze współpracy, jakość obsługi, prawdopodobieństwo rekomendacji.

Dla każdej Firmy indywidualnie określana jest wielkość próby badawczej. Zależy ona m.in. od posiadanej przez Firmę liczby Klientów, kanałów dotarcia do Klientów oraz ewentualnych dodatkowych celów badawczych (w szczególności analiza porównawcza segmentów Klientów Firmy).

Indeks Firma Przyjazna Klientowi wyliczamy na podstawie wszystkich zrealizowanych badań w danych obszarach.
Przyznajemy Godło Firma Przyjazna Klientowi Firmie w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:
- całościowy Indeks wynosi minimum 85% pozytywnych ocen
- pozytywne oceny w każdym z badanych obszarów wynoszą minimum 80%.

Ostateczną decyzję o przyznaniu Godła podejmuje Organizator Programu oraz Kapituła Programu Firma Przyjaznej Klientowi.

Korzyści

Ponad 100 przedsiębiorstw uzyskało tytuł Firma Przyjazna Klientowi. Biorąc udział w badaniu Twoja firma:

Nasi klienci

  • aliorbank
  • medicover
  • aviva
  • santander
  • tauron
  • eurobank
  • link4
  • bpsa
  • metlife
  • pppl

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"