zie

Pigułki wiedzy dla biznesu

Pigułki wiedzy to sprawdzony sposób przekazywania wiedzy i informacji w firmie w formie krótkich multimedialnych nagrań.  Wpływają na polepszenie funkcjonowania przedsiębiorstwa, skrócenia czasu oraz obniżenia kosztów szkoleń pracowniczych.

Metodyka pigułek wiedzy zakłada wykorzystanie krótkich 3-5 minutowych wskazówek multimedialnych (filmów instruktażowych) przedstawiających prawidłowy, łatwy do zrozumienia i naśladowania sposób wykonania danej czynności lub procedury. Zadaniem pigułek wiedzy jest udzielenie odpowiedzi na jedno konkretne pytanie lub wyjaśnienie jednej problemowej kwestii, dlatego tworzone są w odpowiedzi na określone potrzeby firmy.

Pigułki wiedzy wykorzystywane są jako narzędzie szkoleń pracowniczych, wymiany wiedzy i informacji wśród pracowników różnych działów firmy oraz komunikacji marketingowej z klientami, dostawcami czy partnerami pozwalając na edukację w zakresie oferowanych produktów i usług.

 

Firmom potrzebującym wsparcia w procesach szkoleniowych i w obszarze zarządzania wiedzą organizacyjną oferujemy:

  • Wdrożenie pigułek wiedzy – opracowanie zestawu pigułek wiedzy wraz z przygotowaniem do ich samodzielnego tworzenia,
  • Produkcję pigułek wiedzy – opracowanie zestawu pigułek wiedzy w odpowiedzi na konkretne potrzeby klienta,
  • Usługę szkoleniową – przygotowanie do samodzielnego tworzenia pigułek wiedzy.

Korzyści

Dzięki pigułkom wiedzy Państwa firma może:

Nasi klienci

  • orange-klient-obserwatorium-zarzadzania

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"