zie

Webinaria

Webinarium to seminarium realizowane za pośrednictwem transmisji audio oraz wideo w Internecie z jednego źródła do dużej grupy odbiorców.

Transmisja przebiega na żywo i może być następnie nagrywana i udostępniana kolejnym użytkownikom na zasadzie VOD (video on demand).

Obserwatorium Zarządzania oferuję realizację webinarów na profesjonalnym poziomie z wykorzystaniem wirtualnej scenografii.

Możliwość spotkania się z odbiorcami swoich treści na żywo jest zazwyczaj trudna logistycznie i kosztowna. Jednocześnie jest to doskonałe narzędzie szkoleniowe i – coraz częściej – content marketingowe. Webinaria pozwalają na interakcję, której nie zapewni żadna telewizja, ani transmisja w sieci. Zaletą rozwiązań tego typu są małe bariery uczestnictwa, zarówno dla gospodarzy, jak i dla uczestników.

Korzyści

Co Państwa firma zyska dzięki wdrożeniu webinariów?


Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"