zie

Wycena przedsiębiorstw

Świadczymy usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem stadium rozwoju przedsiębiorstwa.

Stosujemy standardowe metody  wyceny, w tym:

  • metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych,
  • metody porównawcze,
  • metoda ekonomicznej wartości dodanej,

Przygotowując wyceny bazujemy na najbardziej aktualnych danych rynkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu analitycznego dostarczamy wycen dla przedsiębiorstw z różnych sektorów, w tym branży ICT, która wymaga zrozumienia wpływu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych i modeli biznesowych wpływających w sposób specyficzny na kształtowanie się wartości firmy.

Dodatkowo wspieramy klientów w przeprowadzeniu transakcji, w szczególności w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z procesem przeniesienia praw własności oraz optymalizacji kosztów zakupu/sprzedaży.

W ramach doradztwa post-transakcyjneg pomagamy w:

  • efektywnym objęciu kontroli nad przejmowana spółką,
  • realizacji szybkich zysków.

Korzyści

Zapotrzebowanie na ustalenie wartości akcji czy udziałów powstaje w związku z różnymi zdarzeniami gospodarczymi, takimi zdarzeniami są transakcje sprzedaży czy kupna przedsiębiorstwa na rynku niepublicznym, transakcje wykupu menadżerskiego, transakcje na rynku fuzji i przejęć, wprowadzenia akcji do obrotu zorganizowanego bądź wydania rekomendacji inwestycyjnej.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"