zie

Dedykowany Event Branżowy

Chcesz zdobyć uwagę i lojalność klienta? Podejmij wyzwanie i pokaż się jako ekspert w branży. Inspiruj. Doradzaj. Rozwijaj.

Badania pokazują, że najbardziej skutecznymi w odczuciach marketingowców narzędziami promocji poprzez wiedzę są:

  • Bezpośrednie spotkania
  • Dobre praktyki
  • Wideo i Webinaria

dedykowany-event-branzowy-01

Dają one możliwość kontaktu z ekspertami, wymiany doświadczeń oraz interakcji z innymi odbiorcami. W sposób nieinwazyjny wpływają na pozytywne postrzeganie marki.

Dedykowany Event Branżowy to kompleksowy produkt inbound i content marketing. Podstawą jest spotkanie merytoryczne dla klientów odbywające się w dwóch postaciach – stacjonarnej oraz transmisji online, kampania reklamowa oraz treści wideo z systemem do generowania leadów biznesowych przed i po wydarzeniu.

Korzyści

Dzięki proponowanym rozwiązaniom efektywniej zrealizujesz budżet marketingowy oraz zyskasz zaufanie klientów.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"