zie

Katalizator Innowacji

Głównym celem projektu było przygotowanie i realizacja pakietu proinnowacyjnych świadczeń, ułatwiających firmom na terenie całego kraju dostęp do kompleksowych usług biznesowych, niezbędnych podczas prowadzenia innowacyjnej działalności.

W ramach projektu przedsiębiorcom udostępniono specjalistyczne świadczenia oparte na modelach benchmarkowych w zakresie usług doradczych:

 • wspierających firmy w rozwoju serwisów internetowych
 • mających na celu wsparcie firm w budowie i rozwoju polityki pro-klienckiej (segmentację Klientów, analizę procesów obsługi Klienta, satysfakcję Klienta)
 • wzmacniających i rozwijających efektywną politykę personalną w oparciu o nowoczesne koncepcje Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


Grupa docelowa

Współpracę w ramach Projektu kierowaliśmy do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, będących wówczas w trakcie realizacji wewnętrznych i zewnętrznych projektów z zakresu zarządzania zasobami ludzkim, zarządzania kapitałem klienckim oraz kapitałem e – biznesowym.


Kluczowe działania w ramach projektu:

 • Badania benchmarkowe „Porównaj firmę”
  identyfikujące silne i słabe strony przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji z innymi porównywalnymi organizacjami.
 • Seminaria
  pozwalające na omówienie możliwości współpracy, wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz wskazanie dobrych praktyk stosowanych w badanych organizacjach
 • Usługi doradcze
  wspierające firmy w ich rozwoju
 • Podręcznik pt. „Uniwersalny Model Kompetencji”
  porządkujący wiedzę na temat dostępnych narzędzi kompetencyjnych oraz metod ich wykorzystania

 

 

Korzyści

W ramach realizacji przedsięwzięcia zainteresowane firmy otrzymały możliwość skorzystania z szeregu usług polegających na:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"