zie

Dobry trener NGO

Projekt Dobry trener NGO rozpoczęliśmy z misją pobudzenia dialogu oraz stworzenie sieci współpracy w środowisku trenerów organizacji pozarządowych.
W tym celu zrealizowaliśmy badanie ankietowe trenerów, na podstawie którego przygotowaliśmy opracowanie umożliwiające samodzielne rozwijanie profesjonalnych kompetencji trenerskich.

Projekt Dobry trener NGO był realizowany przez konsorcjum ASTD Global Network Poland i Fundację Obserwatorium Zarządzania. Projekt realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Korzyści

Realizując założenia „Dobrego trenera NGO”:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"