zie

Profesjonalny Menedżer E-biznesu

 

Profesjonalny Menedżer E-biznesu był unikalnym Programem Certyfikacyjnym, którego zadaniem było podniesienie poziomu profesjonalizmu prowadzenia e-biznesu w Polsce. W ramach działań opracowaliśmy specjalne bloki dotyczące nowoczesnego zarządzania biznesem w sieci zarówno w ujęciu strategicznym, jak i operacyjnym: fundamenty i narzędzia marketingu internetowego, marketing w wyszukiwarkach, e-commerce czy użyteczność i dostępność witryn internetowych.

Program PME skierowaliśmy do pracowników działów e-commerce, sprzedaży, marketingu, a także wszystkich pracowników, którzy mają wpływ na prowadzenie działalności w sieci. Za realizację działań w poszczególnych blokach odpowiadali natomiast eksperci-praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów z zakresu badań i analiz internetowych, wdrożeń koncepcji i aplikacji internetowych, specjalistów z dziedziny SEM oraz reklamy.

Wśród metod realizacji założeń Programu znalazły się:

  • autodiagnoza: pre-test oraz egzamin końcowy
  • szkolenia stacjonarne, w ramach których przeprowadzono wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi usprawniających prowadzenie działalności w Internecie
  • spotkania e-learningowe, podczas których utrwalano wiedzę zdobytą w trakcie tradycyjnych szkoleń
  • spotkania online z ekspertami Programu

 

Korzyści

Spośród zalet wskazywanych przez uczestników Programu w szczególności podkreślano:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"