zie

Profesjonalny Menedżer HR

Profesjonalny Menedżer HR był Programem Certyfikacyjnym, który opracowaliśmy w celu pogłębienia kompetencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach.

Założeniem Programu było wzmocnienie roli i znaczenia działów HR dzięki przygotowaniu ich pracowników na sprawne i efektywne wykonywanie różnorodnych zadań, takich jak rekrutacja odpowiedniej kadry, rozwój umiejętności pracowników, wsparcie realizacji strategii i celów firmy, zwiększenie efektywności organizacji, redukcja kosztów zatrudnienia czy opracowanie dobrego systemu motywacji pracowników.

Program skierowaliśmy w szczególności do pracowników działów HR, kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, a także menedżerów innych działów w organizacji, chcących rozwijać kompetencje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Zajęcia prowadzone były przez wysokiej klasy ekspertów HR z wieloletnim doświadczeniem.

W ramach Programu przeprowadzono cykl szkoleń o następującej tematyce:

  • System kompetencji zawodowych (szkolenie wprowadzające w formie nagrań wideo)
  • Zarządzanie efektywnością pracowników i organizacji
  • Budowa systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Rekrutacja i dobór pracowników
  • Ocena kompetencji pracowniczych
  • Rozwój potencjału pracowników
  • Systemy i formy motywowania pracowników

Korzyści

Spośród zalet wskazywanych przez uczestników Programu w szczególności podkreślano:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"