zie

Wsparcie dla NGO

Adresując projekt do osób zarządzających organizacjami pozarządowymi postawiliśmy sobie 3 główne cele:

• Zbadanie metod zarządzania ludźmi w organizacjach pozarządowych
• Podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli organizacji pozarządowych w obszarze zarządzania ludźmi
• Wsparcie organizacji pozarządowych w budowaniu nowoczesnych narzędzi (multimedia) dotarcia do odbiorców z promowanym przekazem

 

Powyższe założenia realizowaliśmy poprzez organizację warsztatów w obszarze zarządzania ludźmi oraz przygotowanie porad multimedialnych.

Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Korzyści

Realizując postawione przed sobą cele w ramach „Wsparcia dla NGO”:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"