zie

E-business Mobile Training

Ideą projektu było zaadoptowanie i praktyczne włączenie innowacyjnej metodyki Mobile Performance Suport System w obszar szkoleń z zakresu zarządzania e-biznesem w Polsce, Irlandii i Hiszpanii poprzez opracowanie metodyki nauczania zagadnień e-biznesowych za pośrednictwem telefonii komórkowej (EMTM). Metoda mPSS została opracowana w ramach projektu Leonardo da Vinci DOI (2010) i traktuje m-learning jako formę systemu wspomagającego proces edukacyjny i szkoleniowy.

Cele projektu:

  • dostosowanie szkoleń z zakresu kompetencji e-biznesowych do systemu edukacji zdalnej w oparciu o telefonię bezprzewodową
  • rozpowszechnianie nowoczesnej formy szkoleń biznesowych opartych na technologii mlearningowej
  • stworzenie interaktywnego środowiska edukacyjnego


Grupa docelowa:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, Irlandii i Hiszpanii.

Korzyści

Rezultaty projektu E-business Mobile Training to w szczególności:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"