zie

How to Webcast

Projekt How to Webcast (HTW) polegał na przygotowaniu, przetestowaniu oraz promocji metodyki nauczania on-line za pomocą technologii webcast, przygotowanej na podstawie doświadczeń partnerów, raportów i badań.
Projekt przyczynił się również do podniesienia świadomości środowiska szkoleniowego w zakresie wykorzystania mediów strumieniowych w edukacji.

 

Grupa docelowa
How to webcast skierowano do trenerów, edukatorów, nauczycieli oraz pracowników instytucji edukacyjnych w Polsce, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii i na Litwie. Byli oni zaangażowani w działania projektowe, przygotowanie Metodyki Nauczania poprzez Webcast (WTM –. Webcast Training Methodology) oraz etap testowych szkoleń i webcastów.

 

Realizacje projektu How to Webcast stanowią nieocenione źródło informacji w zakresie:

  • wykorzystania nowych mediów w celach edukacyjnych
  • metodyki nauczania na odległość dla dorosłych
  • informacji dotyczących wykorzystania oprogramowania webcast.

Korzyści

Rezultaty Projektu to przede wszystkim

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"