zie

Knowledge Management 2.0

Knowledge Management 2.0 to projekt realizowany przez konsorcjum złożone z 5 organizacji z Polski, Hiszpanii, Chorwacji i Niemiec. Naszym celem jest opracowanie skutecznych ram zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu przeprowadzimy badanie dostępnych na rynku narzędzi zarządzania wiedzą oraz wyróżnimy dobre praktyki w tym obszarze w każdym z krajów partnerskich.

 

Projekt bazuje  na wcześniejszych doświadczeniach partnerów w obszarze nauczania na odległość, pracy w zespołach wirtualnych, wykorzystania multimediów, Web 2.0 i mediów społecznościowych w uczeniu.

 

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, managerow HR, konsultantów, trenerów oraz instytucji szkoleniowych.

 

 

Korzyści

Rezultaty projektu Knowledge Management 2.0 to w szczególności:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"