zie

Knowledge Pills Methodology

Knowledge Pills Methodology polegał na transferze metodyki Knowledge Pills do Polski, Hiszpanii i Grecji tak, aby umożliwić jej wykorzystanie przez tamtejszych mediatorów wiedzy. Projekt ułatwił rozumienie stosowania innowacyjnych procesów uczenia się, a także wprowadził mechanizmy wymiany wiedzy pomiędzy partnerami projektu, beneficjentami i instytucjami szkoleniowymi.

 

Celem projektu KPM była realizacja priorytetu rozwoju umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, trenerów i tutorów poprzez:

  • przeszkolenie 14 moderatorów wiedzy z wykorzystania KPM
  • przygotowanie i promocja KPM, podręcznika i zbioru materiałów związanych z metodologią
  • udział zainteresowanych organizacji (trenerzy, nauczyciele, instytucje edukacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa) w projekcie

 

Grupa docelowa
Właściciele i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Hiszpanii i Grecji.

Korzyści

Rezultaty projektu Knowledge Pills Methodology to w szczególności:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"