zie

Rapid e-Learning Master

Rapid e-Learning Master to międzynarodowy projekt realizowany przez konsorcjum zrzeszające cztery organizacje z Polski, Słowacji i Węgier. Patrnerami są: Nowoczesna Firma, Trebag Ltd i HIC Slovakia. Celem projektu jest pomoc przedsiębiorcom i organizacjom we wdrażaniu rapid e-learningu, promowanie dobrych praktyk w zakresie metodologii szybkiego uczenia się w firmach oraz opracowanie metodyki i przewodnika dla skutecznej realizacji rapid e-learningu w małych i średnich przedsiębiorstwach i dużych firmach.

 

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dużych przedsiębiorstw, korporacji i menadżerów HR.

Korzyści

Rezultaty projektu Rapid e-Learning Master to w szczególności:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"