zie

Webinar to Learn

Webinar to Learn to jeden z projektów transferu innowacji, które polegają na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań i produktów w celu podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt realizowany był w partnerstwie międzynarodowym, w którego skład wchodziły organizacje z Polski, Słowacji, Bułgarii i Austrii. Webinar to Learn polegał na transferze do wymienionych krajów metodyki webcast powstałej w czasie realizacji projektu How to webcast – new media use in efficient learning processes. Projekt przyczynił się tym samym do wzrostu świadomości wykorzystania nowoczesnych mediów w pracy trenerów. Podczas transferu metodyka zmieniła nazwę na Metodyka Webinariów (WM – Webinar Methodology).

 

Grupa docelowa
Projekt skierowano do trenerów, pracowników firm szkoleniowych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

 

Realizacje

  • Przeprowadzenie szkoleń stacjonarne i online na temat przygotowywania i przeprowadzania webinarów
  • Opracowanie badań dotyczących WM
  • Wydanie w formie publikacji Metodyki Webinariów oraz Manuala Trenera

Korzyści

Działania w ramach Webinar to Learn w szczególności przyczyniły się do:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"