zie

Webquest for HRM

Projekt polegał na przeniesieniu Metodyki Collaborative Blended Learning do obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Centralny punkt zastosowania metodyki w tym obszarze stanowił webquest, który doskonale sprawdził się jako podstawa integracji narzędzi web 2.0 z procesem uczenia. W ramach Webquest for HRM przystosowano szkolenia HRM do wymogów edukacji opartej na sieci www, poprzez przygotowanie interaktywnego środowiska uczenia się. Dzięki temu szkolenia znajdujące się w obszarze kompetencji HR uzupełnione zostały o innowacyjne działania edukacyjne zgodne z najnowszymi tendencjami związanymi z wykorzystaniem narzędzi web 2.0.

 

Grupa docelowa
Właściciele i pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

 

Cele WebQuest for HRM zrealizowały założenia priorytetu Rozwój umiejętności i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i trenerów poprzez następujące działania:

  • przeszkolenie 30 trenerów specjalizujących się w obszarze HR, aby mogli wykorzystywać CBLM w ich codziennej pracy
  • przygotowanie oraz promocja CBLM i całego projektu, podręcznika i zbioru materiałów związanych z jego treścią
  • udział zainteresowanych organizacji (trenerzy, nauczyciele akademiccy, instytucje edukacyjne, małe i średnie przedsiębiorstwa) w projekcie
  • wdrożenie CBLM w ramach współfinansowania ze środków w ramach programu Leonardo da Vinci

Korzyści

Rezultaty projektu Webquest for HRM to wszczególności:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"