zie

Finansuj.pl

Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy przedsiębiorców w obszarze inwestycji kapitałowych i pozyskiwania finansowania zewnętrznego poprzez utworzenie i funkcjonowanie wortalu – finansuj.pl.

Założeniem wortalu było udzielenie wsparcia informacyjnego i doradczego do mikro- i małych przedsiębiorstw oraz do grupy inwestorów prywatnych, często samodzielnie poszukujących miejsc lokowania kapitału. Wdrożenie społecznościowej platformy nawiązywania relacji inwestorskich przyczyniło się do integracji środowiska potencjalnych inwestorów oraz poszukujących wsparcia przedsiębiorców.

Ponadto, przeprowadzono intensywną akcję informacyjno – promocyjną obejmująca szeregu konferencji, szkoleń i warsztatów. Przyczyniły się one bezpośrednio do podniesienie wiedzy i świadomości pracowników oraz właścicieli przedsiębiorstw w obszarze form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej.

Korzyści

Rezultaty projektu finansuj.pl to w szczególności:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"