zie

Inkubator Obserwatorium Zarządzania

Inkubator Obserwatorium Zarządzania to projekt wspierający młodych przedsiębiorców poprzez inwestycje kapitałowe w innowacyjne pomysły biznesowe. W zamian za udziały w przedsięwzięciu podmiot mógł otrzymać nawet do 830 000 złotych. W 2014 roku zakończyliśmy pierwszy etap finansowania, a dzięki naszemu wsparciu zostało założone 11 spółek. Kolejne inwestycje kapitałowe przewidujemy w 2016 roku.

 

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do osób, które miały pomysł na innowacyjny i dochodowy biznes. Poszukiwaliśmy przede wszystkim pomysłodawców posiadających doświadczenie zawodowe oraz planujących założyć firmę w sektorze:

  • szeroko pojętych usług profesjonalnych
  • usługach opartych na nowych technologiach
  • rozwiązaniach w obszarze elektrotechniki.

 

Etapy projektu
Warunkiem otrzymania dofinansowania było skuteczne przejście przez trzy etapy:

  1. Zgłoszenie pomysłu poprzez formularz dostępny na stronie projektu
  2. Dopracowywanie pomysłu – etap preinkubacji
  3. Założenie spółki i uzyskanie dofinansowania

Szczegółowe opisy poszczególnych etapów znajdują się na stronie internetowej projektu.

 

Inkubator Obserwatorium Zarządzania realizowany był w ramach projektu „Nowy Horyzont – czas na własny innowacyjny biznes” finansowanego z Działania 3.1 POIG.

Korzyści

Pomysłodawcy, którzy pomyślnie przeszli 3 etapy projektu otrzymali:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"