zie

Content Marketing Expert

Content Marketing Expert to projekt prowadzony w celu rozpowszechniania praktycznej wiedzy na temat nowoczesnego marketingu treści.

Content rozpowszechniany w Internecie, czyli artykuły, webinaria, video i formy graficzne to istotne narzędzia korzystnie wpływające na rozpoznawalność marki i wzmacniające relacje na linii firma-klient. Niekwestionowaną korzyścią content marketingu jest to, że może być skuteczny nawet dla małych przedsiębiorstw, które nie mogą sobie pozwolić na kosztowne działania reklamowe. Ponadto, atrakcyjne i chętnie linkowane przez użytkowników treści zwiększają wiarygodność strony i podnoszą jej wyniki w internetowych wyszukiwarkach.

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do specjalistów z dziedziny marketingu, zarówno pracujących w przedsiębiorstwach jak i freelancerów.

Korzyści

W ramach realizacji projektu Content Marketing Expert powstanie:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"