zie

New Media Production Methodology

Projekt New Media Production Methodology ma na celu popularyzację metod tworzenia multimediów wśród specjalistów niezwiązanych z dużymi organizacjami.

Nasze działania nastawione są na przygotowanie niezależnych ekspertów do profesjonalnego korzystania z dostępnych na rynku multimediów sprzętu i technologii. W ramach projektu realizujemy szkolenia stacjonarne i webinaria, w tym z zakresu montażu wideo czy dystrybucji multimediów w sieci. Przygotowujemy również materiały szkoleniowe dostępne w formie download i on demand, m.in. podręcznik „Metodyka Nowych Mediów”.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do trenerów, ekspertów ds. wizerunku, ekspertów PR, specjalistów ds. sprzedaży i marketingu oraz menedżerów treści.

Korzyści

Dołącz do naszego projektu i zdobądź wartościowy know-how poprzez:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"