zie

E-learning w biznesie

Raport „Wykorzystanie Nowych Technologii w szkoleniach” przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania został zaprezentowany podczas Digital Learning Congress 9 listopada 2012 roku w Warszawie. Publikacja przedstawia sposoby wykorzystania nowych technologii w procesach szkoleniowych polskich przedsiębiorstw oraz diagnozuje wiodące trendy i prognozy kierunków rozwoju tej branży.

Najważniejsze wnioski wynikające z raportu informują o rosnącym zainteresowaniu narzędziami Web 2.0 i społecznościowymi formami uczenia się w internecie. Spośród 161 firm, które wzięły udział w badaniu, aż 66% deklaruje stosowanie form wspieranych komputerowo w szkoleniach swoich pracowników. Najpopularniejszą formą e-learningu są webinary (37%), zaraz po nich plasują się nagrania audio i wideo (32%), najrzadziej stosowane są zaś światy wirtualne (6%) oraz gry i symulacje (15%).

edupills2

Wykres 1. Formy szkoleń stosowane w 2012 roku

Pytanie: Które z poniższych form szkoleń były, są lub będą stosowane w Pana/i firmie w 2012 roku?

Wyraźnie widać też, że polskie przedsiębiorstwa oswoiły się z webinarami i traktują je jako prostą, tanią i szybką metodę nauczania. Na pewno przyczynił się do tego wzrost i urozmaicenie rynku narzędzi webkonferencyjnych takich jak np. Click Meeting, WebEX albo Adobe Connect – mówi Bartłomiej Polakowski z e-learning.blog.pl
Firmy oferujące szkolenia e-learningowe powinny wziąć sobie do serca wypowiedzi uczestników badania na temat wad i zalet e-learningu. Wynika z nich, że respondenci oczekują atrakcyjnych i interaktywnych szkoleń, angażujących i motywujących uczestników, a także umożliwiających komunikację i interakcję z prowadzącym i innymi uczestnikami. Wypowiedzi wskazują, że niechęć do e-learningu wynika często z negatywnych doświadczeń – wielu osobom e-learning kojarzy się z nużącymi, źle zaprojektowanymi i wykonanymi kursami polegającymi na monotonnym przewijaniu kolejnych ekranów. Należy też zadbać o skuteczne metody sprawdzania wiedzy.

Większość szkoleń e-learningowych jest kupowana w postaci gotowych modułów, jednak aż 1/3 jest tworzona na miejscu, na potrzeby firmy.
wykres 1. Formy szkoleń stosowane w 2012 roku
Wykres 2. Jak pozyskiwany jest e-learning?

Zestawienie: Sposoby pozyskiwania treści e-learningowych
Optymistycznie przedstawiają się dane dotyczące budżetów przeznaczonych w przedsiębiorstwach na e-learning – pomimo krytycznej postawy części respondentów wobec tej metody nauczania, w 2012 roku stanowiły one ok. 33% całkowitych środków na szkolenia pracownicze, natomiast w przyszłym roku budżet przeznaczony na e-learning może wzrosnąć nawet do 41%. Niewątpliwie na ten fakt wpływa opinia o niższych kosztach e-learningu względem szkoleń tradycyjnych, elastyczność miejsca i czasu oraz malejący koszt produkcji materiałów multimedialnych.
Poza wynikami badań oraz komentarzami specjalistów w zakresie e-learningu oraz multimediów, w raporcie „Wykorzystanie Nowych Technologii w szkoleniach” opublikowane są artykuły eksperckie czołowych przedstawicieli branży szkoleń wspieranych technologią. Wśród nich znajdują się porady Przemysława Kędzia z BMMS Sp. z o.o. o metodach planowania budżetu na wdrożenie e-learningu, o ośmiu krokach motywacyjnych w e-szkoleniach językowych informuje Beata Lubańska z Way2, a Katarzyna Bocheńska-Włostowska z Otwartej Akademii Umiejętności przedstawia bariery mentalne, rytuały i nawyki w nauczaniu, które są przeszkodą dla e-learningu.
Raport powstał w wyniku badań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2012 roku Badanie skierowane było do osób, które w swoich firmach podejmują decyzje w kwestii wyboru tematyki i formy szkoleń. Jest to pierwsza publikacja otwierająca cykl corocznych badań trendów w rozwoju branży szkoleń wspieranych komputerowo.

  • Pobierz pełny raport

    Wykorzystanie Nowych Technologii w szkoleniach

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"