zie

Rola rekomendacji w decyzjach zakupowych

Postanowiliśmy zwrócić uwagę zarówno mediów, jak i władz państwowych oraz samych przedsiębiorców na skalę problemu, jakim są straty finansowe spowodowane złą obsługą Klienta oraz poszukiwanie ścieżek rozwiązania go. W tym roku pod hasłem „Jak rekomendacje wpływają na zysk Twojej Firmy”.

Badania przeprowadzone przez PBS na zlecenie Obserwatorium Zarządzana pokazują, że istnieje wyraźna relacja między jakością obsługi klienta a dochodowością. Kiedy poprawia się jakość relacji z klientem, poprawiają się również wyniki finansowe firmy – zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i zysk netto.

Roczna rezygnacja z dostawców usług / produktów lub z ich zakupu może dotyczyć aż 5,6 mln dorosłych Polaków. Rezygnacje te wiążą się z rocznymi kosztami rzędu 5,2 mld złotych. Należy przy tym pamiętać, że koszty te obejmują jedenaście branż poddanych badaniu.

rola-rekomendacji-w -decyzjach-zakupowych-obserwatorium-zarzadzania

Jakość obsługi klienta wciąż często stanowi dla firm źródło oszczędności. Tymczasem w dobie rosnącej konkurencyjności
ą ci ych klientów, a tym samym wzrostu przychodów.

Wyniki badań prowadzonych przez Obserwatorium Zarządzania w roku 2014 wyraźnie wskazują, iż rekomendacje kształtują decyzje zakupowe Polaków.

  • Pobierz pełny raport

    Rola rekomendacji w decyzjach zakupowych

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"